Számlabetétek

Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel lekötheti számláján.

A lakossági bankszámla nemcsak napi pénzügyeinek intézésére alkalmas. Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel le is kötheti számláján.

 

Takarékszövetkezetünk kétféle lekötési fajtát kínál


Egyszeri lekötés esetén lejáratkor pénzét a kamattal együtt automatikusan visszavezetjük bankszámlájára.

 

Folyamatos lekötés esetében lejáratkor pénzét - igényei szerint a kamattal együtt vagy a nélkül - ugyanazokkal a feltételekkel ismételten lekötjük anélkül, hogy Önnek újból fel kellene keresnie fiókunkat.

 

A betét feletti rendelkezés


Számlabetét csak névre szólóan váltható.

 

Névre szóló: a számlabetét felett a tulajdonos(ok) rendelkezik(nek), akinek adatai megjelennek a szerződésen is, s kifizetéskor a Takarékszövetkezet vizsgálja a betétet feletti rendelkezés jogosultságát, és az eljáró személyazonosságát. Előnye, hogy biztonságos, hiszen csak a tulajdonos vagy meghatalmazottja válthatja vissza, így elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személyek nem válthatják ki. Két vagy több személy betételhelyezésekor külön-külön vagy együttes rendelkezés jelölhető meg.

 

A kamatozás módja


A kamatozás lehet

 

- Fix: a kamat mértékét a lejárat előtt a Takarékszövetkezet nem változtathatja meg.
- Változó: a Takarékszövetkezet jogosult ebben az esetben a betét kamatát a futamidő alatt is megváltoztatni.


A kamat mértékének meghatározása:

 

- Sávos: a futamidő egyes szakaszaiban (általában havonta) eltérő mértékű kamatot határoz meg a Takarékszövetkezet.
- A futamidő alatt végig azonos mértékű
- Kamatos kamat: a futamidőn belül meghatározott időközönként a kamat tőkésedik, így lejáratkor kamatos kamat érhető el.


A kamatozás minden betéti formánál az elhelyezés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon ér véget.

 

Futamidő


A választható számlabetétek futamideje meghatározott időre szól. A futamidő lejárta előtti felbontás esetén a Takarékszövetkezet az egyes konstrukciók Általános Szerződési Feltételeitől függően, az eltelt időre időarányos kamatot fizet. A felmondási kamat 0%.

 

Betétbiztosítás


Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciája alá esik a névre szóló takarékbetétek tőke- és kamatösszege személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR összeghatárig. A kártalanítás összegét a kártalanítást megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítási összeghatár meghatározása történik euróban – a kártalanítási kifizetést forintban kell teljesítenie az OBÁ-nak.

 

Elhalálozási rendelkezés


Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően a számlabetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a betétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.

 

A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.
További részletekről az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 

Információk:

 

Az egyes betéttípusok jellegzetességei

 

Betéttípus Lekötés Kamatfizetés esedékessége Minimum összeg Futamidő Megjegyzés
 Lakossági látra szóló bankszámla  Nincs Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én  1.000  Látra szóló  Összeghatártól függő sávos kamatozás 
Bankszámla lekötés  Egyszeri / Folyamatos  Lejáratkor vagy fordulónapkor  10.000,-  1-12 hónap  Futamidő lejárta előtti felmondási kamat 0% 
Takarékszelvény számlabetét  Egyszeri / Folyamatos  Felmondáskor, az eltelt időre napi kamat  10.000,-  3 hónap   Sávos kamatozás
Matrac számlabetét  Egyszeri / Folyamatos  Felmondáskor, az eltelt időre kamatos kamat  10.000,- 3 és 6 hónap  Kamatos kamat 
Takarék számlabetét  Folyamatos   Megszűnéskor, vagy tőkésítés dec. 31-én 10.000,- 12 hónap  Forgalmazó takarékbetét 
 Kamtozó könyves betét Folyamatos  Megszűnéskor, vagy tőkésítés dec. 31-én  1.000,-  Látra szóló és 1 éves  Megszűntetni csak a kiállító fiókban lehetséges 
 Takarékszelvény Egyszeri  Felmondáskor, az eltelt iőre napi kamat  10.000,-  3 hónap  Sávos kamatozás, lejárat után nem kamatozik 
 Sziget-jegy Egyszeri  Lejáratkor  10.000,-   4 hónap Lejárat után nem kamatozik 
 Sávos Hűség Betét

Egyszeri/

Folyamatos

 
Lejáratkor vagy 90 napon túli felbontáskor  100.000,-  12 hónap  Futamidő lejárta előtti felbontáskor az adott kamatsávnak megfelelő kamatot fizet 
 Start-számla betét Nincs  Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én  1.000,-  Látra szóló  Jogszabályi keretek között nyitható és szűntethető meg 
 Gyámhatósági számla Nincs  Megszűnéskor, vagy kamatelszámolás dec. 31-én   1.000,-  Látra szóló  Nyitás, forgalmazás és megszűntetés gyáhatósági határozat alapján 
 Király megtakarítási számla Egyszeri  Lejáratkor   3.000,- 6, 12 hónap   Futamidő lejárta előtti felmondási kamat 0%
 Tartós befektetési betétszámla Látra szóló  Megszűnéskor és kamatelszámolás dec. 31-én  100.000,-  3+2év  Évente egy számla nyitható, a kamatadó mértéke kedvezményes 

 

Kapcsolódó dokumentumok: