1. Kezdőlap
  2. Vállalkozás
  3. Beruházási hitelek
  4. Értékesítési célú lakásépítési hitel-Piaci kamatozású

Értékesítési célú lakásépítési hitel-Piaci kamatozású

Piaci kamatozású beruházási projekthitel, értékesítés vagy bérbeadás céljából lakóingatlant építő vállalkozók részére.

A hitel célja
Beruházási projektek komplex finanszírozása

 

A hitel típusa
Projekthitel

 

A finanszírozásból kizártak
• Csőd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek.
• Azok a vállalkozások, amelyeknek 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van.
• Azon vállalkozások, amelyek nincsenek cégbíróságon bejegyezve.
• Akikkel szemben a Takarékszövetkezet korábban veszteséget írt le, vagy fizetési nehézsége keletkezett.
• Off-shore múlttal rendelkezők.

 

A hitelből finanszírozható
A tervezett nettó kivitelezési költségnek az önerőn (projekt tervezett, telekárat is tartalmazó nettó költségeinek min. 30%-a) felüli része, tehát a beruházás nettó értékének maximum 70 %-a.

 

Elvárt előértékesítés
min. 30%, min. 10% foglaló befizetésével (beszámítással történő értékesítés nem lehetséges)

 

Finanszírozás pénzneme
HUF

 

Futamidő
Szerződéskötést követő legfeljebb 3 év.

 

Kamat
változó, 3 havi BUBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága
Havonta

 

Rendelkezésre tartási díj
Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Kezelési költség
Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Hitelbírálati díj
Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Előtörlesztés
Lehetséges, előtörlesztési díj a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Tőketörlesztés
A lakások értékesítésével összhangban a jogerős használatba vételi engedély meglétekor, de legkésőbb lejáratkor

 

Egyéb feltételek
• Takarékszövetkezet által elfogadott műszaki szakértő alkalmazása (folyósítás az általa készített jelentések és ellenjegyzett számlák alapján), költségét a Hitelfelvevő viseli

 

Biztosítékok
• Takarékszövetkezet javára a telekingatlanra, a társasházi alapító okirat szerinti összes albetétre és a felépítményre bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom.
• Takarékszövetkezet javára alapított zálogjog az ingatlan értékesítéséből származó összes bevételre vonatkozóan. Az értékesítésből származó vételárnak elkülönített Takarékszövetkezeti hitelfedezeti (óvadéki) számlára kell érkeznie, melyen Takarékszövetkezet óvadékot alapít.
• Tulajdonosi garancia a költségek túllépéséről.
• A projektcég tulajdonosainak készfizető kezessége. 
• Projektingatlanra vonatkozó építési-szerelési biztosítás és a biztosításban Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése.
• Inkasszós felhatalmazó levél Adós és Kezesek bankszámláira vonatkozóan.

 

A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok listája
• Kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány
• Hitelfelvevő (amennyiben projekttársaság, akkor az anyavállalaté is) legutolsó két lezárt éves beszámolója, főkönyvi kivonata
• Utolsó lezárt havi főkönyvi kivonat
• Hitelfelvevő (amennyiben projekttársaság, akkor anyavállalata) tevékenysége, múltja, referenciáinak bemutatása 
• Hitelfelvevő ügyfélcsoportjának bemutatása 
• Hitelfelvevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata, domináns tulajdonos cégkivonata
• NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a vállalkozás szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
• Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
• Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
• 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a telekingatlanról
• Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés a telekről
• Építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély, költségvetés
• Takarékszövetkezet által elfogadott műszaki szakértő által készített Megvalósíthatósági tanulmány
• A beruházás pontos leírása ütemenként (szintek, lakások, alapterületek stb.)
• Lakások értékesítésére vonatkozó Adásvételi szerződés tervezete
• Társasházi Alapító okirat (amennyiben már rendelkezésre áll), illetve annak tervezete

 

Kapcsolódó dokumentumok: