Folyószámlahitel

A Folyószámlahitel rugalmas segítséget nyújt a pénzügyei napi intézésében.

A folyószámla hitelkeret esetében a rendelkezésre álló futamidőn és kereten belül, a kölcsönök folyósítása és törlesztése automatikusan történik. A folyószámlahitel csak forintban nyújtható, felhasználása nem célhoz kötött.

 

A hitel formája
Éven belüli lejáratú hitel

 

Hitelnyújtók
Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjai

 

A hitel felhasználása
Átmeneti fizetőképességi problémák áthidalására alkalmas

 

Hitelfelvevői kör
A Takarékszövetkezet ügyfélkörébe tartozó jogi és nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők.

 

Hitel pénzneme
HUF

 

Hitel összege
Minimum összege: 1.000.000,- Ft

 

Hitel kamata
1 havi BUBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága
Havonta

 

Kezelési költség
Hirdetmény szerinti díj

 

Rendelkezésre tartási díj
Hirdetmény szerinti díj

 

Hitelbírálati díj
Hirdetmény szerinti díj

 

Futamidő
Maximum: 12 hónap

 

Tőketörlesztés
Az igénybe vett hitel végső törlesztésének módja a futamidő végén, az engedélyezett hitelkeret teljes összegének feltöltésével történik.

 

Finanszírozás feltételei
A Takarékszövetkezet a folyószámla hitelkeretet együttesen kezeli az ügyfél kapcsolódó bankszámlájával (forint pénzforgalmi számlájával). Az engedélyezett hitelkeretet az Adós kizárólag a pénzforgalmi bankszámláján veheti igénybe olyan mértékig, hogy annak tartozik egyenlege, nem lehet nagyobb a keret összegénél.

 

A folyószámla hitelkeret igénybevételi lehetőségének megnyílta - az engedélyezés szerint meghatározott feltételek teljesülését követően - a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó keret megnyitásával történik. A folyószámla hitelszámla megnyitásakor az ahhoz kapcsolódó limitszámla automatikusan megnyílik.

 

Az igénybevételi lehetőség utolsó napja a hitelkeret lejáratát megelőző munkanap.

 

Finanszírozásból kizártak


Nem nyújtható hitel olyan vállalkozásnak, melynek tevékenysége a hatályos törvények, jogszabályok szerint 
• tiltottnak minősül, vagy 
• megvalósításához hatósági engedélyek szükségesek és az ügyfél ilyennel nem rendelkezik, vagy 
• ha az ügyfél egyébként nem teljesíti a jogszabályi, hatósági feltételeket, továbbá 
• ha a tevékenység nem felel meg a Takarékszövetkezet üzletpolitikájában, stratégiájában elfogadott elveknek.

 

Hitelkérelem benyújtásának rendje
Közvetlenül a Takarékszövetkezet összes egységénél

 

Fedezet
• ingatlanra a Takarékszövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom
• ingó fedezetre Takarékszövetkezet javára bejegyzett zálogjog
• ügyvezető vagy többségi tulajdonos készfizető kezessége
• fedezetekre érvényes és megfelelő összegről szóló biztosítás és abban a Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése
• felhatalmazó levél/levelek Adós és Kezesek bankszámláira vonatkozóan

 

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok
• kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 
• a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat
• legfrissebb évközi mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat és az előző év azonos időszakának mérlege, eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata
• üzleti terv a hitel futamidejére vonatkozóan
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat
• NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a hiteligénylő szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
• Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
• Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
• Ingatlanfedezetről 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
• Takarékszövetkezet által elfogadott, értékbecslők által készített, 90 napnál nem régebbi értékbecslés
• még nem számlavezetett hiteligénylő esetén, számlanyitás szokásos dokumentumai

 

Kapcsolódó dokumentumok: