Garancia

Megtalálható nálunk a Bankgaranciák széles köre – kérjük kattintson a részletekért.

Takarékszövetkezet által kibocsátott garancia lehet: 
o hitelhelyettesítő garancia; 
o nem hitelhelyettesítő garancia;

 

A Takarékszövetkezet által teljesíthető tipikus garanciavállalási jogcímek:
o ajánlati (tender) garancia;.
o teljesítési garancia;
o jótállási
o fizetési garancia;
o jövedéki garancia;
o vámgarancia

 

- A Takarékszövetkezet előre meghatározott időtartamra, összegre vonatkozóan, illetve előre megadott időpontig vállal garanciát ügyfelei számára, és mint garantőr nem veszi át a garanciát igénylő – megbízó – ügyfél teljesítési kötelezettségét, csupán feltétel nélküli fizetési kötelezettségvállalással teljesítési biztonságot nyújt a jogosultnak.
- Amennyiben az adott garancia beváltásra kerül, annak teljesítésétől a garancia jogcímén kifizetett összeget a Takarékszövetkezet a kötelezett ügyféllel szemben fennálló rövid lejáratú forint követelésként tartja nyilván, amely a teljesítés napján azonnal esedékes. A Takarékszövetkezet a teljes kiegyenlítésig ezt az összeget lejárt forint hitelként kezeli, arra a mindenkori Hirdetményében a „beváltott garancia késedelmi kamatlába” jogcímen közzétett kamatot számítja fel.
- Ha a garancia lehívása, és teljesítése devizában történt, azt a beváltás napján érvényes deviza eladási árfolyamon forintosított összegű követelésként veszi nyilvántartásba a Takarékszövetkezet.
- A garancia vállalása, illetve a kibocsátott garancia alapján történő fizetési teljesítés előre meghatározott feltételhez is köthető. Ilyen esetben, a meghatározott feltételek teljesüléséig a Takarékszövetkezet nem kötelezhető teljesítésre.

 

Garancia igénylő lehet:
- jogi személy, és nem jogi személyiségű vállalkozás,
- szövetkezet,
- önkormányzat,
- egyéb szervezet, 
- non profit szervezet, alapítvány
- egyéni vállalkozó, őstermelő.

 

Igényelhető garancia futamideje:
A Takarékszövetkezet garancia teljesítési kötelezettséget ügyfele igénye szerinti időtartamra, de maximálisan 60 hónapra vállal.

 

A garancia költsége:
A Takarékszövetkezet a garancia teljes díját a szerződés aláírásának napjától a garanciavállalás utolsó napjáig (azt is beleszámítva) terjedő időszakra számítja fel. Amennyiben a megbízási szerződésben a garanciavállalást konkrét időponthoz kötik (garancianyilatkozat kiadásának pontos dátuma van vagy a garancianyilatkozat szövegében megadott konkrét időpont), akkor a díja attól az adott dátumtól kezdve a garanciavállalás érvényességének utolsó napjáig kerül felszámításra.
• A garancia díj lehet éves díj százalékban megállapítva, vagy egy összegű díj.
A díj fizetésének esedékessége az első díj összege, éven belüli garancia esetén egy összegben, éven túli garancia esetén, a tárgyév december 31. napjáig felszámított díj a garancia kiadásakor esedékes, a további díjakat minden év január 20. napján kell teljesíteni.
• A garanciadíjon felül, hitelbírálati díj, kezelési költség, illetve szerződésmódosítási díj számítható fel.
A fenti díjak mindenkori mértékét a Takarékszövetkezet aktuális Hirdetménye tartalmazza.

 

Beváltott garancia költsége:
- a garancia lehívása esetén, a Takarékszövetkezet által ténylegesen kifizetett összeg, mint tőkeösszeg után a kifizetés napjától számított „beváltott bankgarancia késedelmi kamatlába” elnevezésű kamat mindenkori Hirdetmény szerinti mértéke kerül felszámításra a teljes összeg visszafizetését megelőző napig.

 

Garancia nyilatkozat kiadásának feltételei:
- garancia megbízási-, és biztosítéki szerződések megkötése
- megbízó a Takarékszövetkezet által előírt módon rendelkezésre bocsátotta a fedezetül szolgáló biztosítékokat, melyekre vonatkozóan a biztosítéki szerződések megkötésre kerültek
- teljes garanciadíj, vagy a tárgyévi díj fizetésének rendezése
- egyedi ügyletekben előírt eseti feltételek teljesítése, dokumentumok bemutatása, csatolása.

 

Garancia igény benyújtása:
A megbízó ügyfél a Takarékszövetkezet hitelkérelmi nyomtatványának kitöltésével igényelheti a Takarékszövetkezettől a garancia kiadását. Az ügyfélnek hitelkérelmében pontosan meg kell határoznia, hogy milyen típusú, milyen összegről szóló, és milyen lejáratú garancia kiadását kezdeményezi, azaz kérelme minimálisan, az alábbi adatokat kell, tartalmazza:
- a garancia fajtája, összege, devizaneme, lejárata, 
- a kedvezményezett pontos neve, címe, ha van egyéb azonosító adata, kedvezményezett bankjának pontos neve, címe, 
- egyéb, a garancia kibocsátásához szükséges adat, 
- egyéb, jogszabály által előírt, vagy a kedvezményezett által követelt teljesítési feltétel, és további adat.
Ajánlati garancia iránti igény esetén további szükséges adatok: 
- ajánlat/pályázat pontos megnevezése,
- ajánlat/pályázat azonosító adata, kelte, a bírálat időpontja,
- ajánlat/pályázat kiíró szerv neve, címe
- ajánlat/pályázat tartalma
- kedvezményezett neve, adatai,
- a garancia kiadásáról kit értesítsenek, illetve
- egyéb adat, amit konkrét ügyletben a Takarékszövetkezet előír.

 

Kapcsolódó dokumentumok: