1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Befektetések
 4. Állampapírok
 5. Kétéves Magyar Állampapír

Kétéves Magyar Állampapír

2 éves futamidejű, fix kamatozású, 1,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

Miért jó befektetés ez Önnek?

 

A Kétéves Magyar Állampapír egyes sorozatainak értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos. A tőke törlesztése egy összegben a lejáratkor esedékes.

 

A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére.

 

Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

 

 

Kik jegyezhetik?

 

A Kétéves Magyar Állampapírt jelenleg a forgalomba hozatal során belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel (1) vásárolhatják meg.

 

 

További tudnivalók a 2MÁP-ról:

 

 • Nincs minimális vásárlási összeg, bármekkora összegben jegyezhető és visszaváltható
 • A jegyzés bruttó áron történik (Névérték + felhalmozott  kamat)  
 • Kamat mértéke évi 2,5%
 • EHO mentes
 • A jegyzésnek, visszaváltásnak nincs költsége
 • Lakossági ügyfelek  és non-profitnak minősülő szervezetek jegyezhetik és vásárolhatják.
 • A lejárat előtti visszaváltás napi árfolyamon történik
   


További Információk és Dokumentumok

 

A 2MÁP forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.


(1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A 2014. június 2-tól értékesített 2MÁP esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 

RÉSZLETEK
 

A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által közzétett dokumentumok a www.takarekbank.hu honlapon megtekinthetőek.