1. Kezdőlap
  2. Vállalkozás
  3. Biztosítások
  4. Kiegészítő biztosítások

Kiegészítő biztosítások

Az alap-vagyonbiztosítás mellett kiegészítő biztosítások is köthetők, melyek keretein belül további biztosítási események bekövetkezésével okozott károkra is kiterjeszthető a fedezet. A kiegészítő biztosítási elemeket ügyfeleink az igényeik és kockázati viszonyaik szerint választhatják meg.

A kiegészítő betöréses lopás és rablásbiztosítás a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával okozott olyan károkra nyújt fedezetet, melyek lezárt helyiségben történt dolog elleni erőszakkal, külsérelmi nyomok hátrahagyásával történt behatolás következményei. A biztosítás kiterjed a feltételekben meghatározott rablás és küldöttrablás okozta károkra is.

 

A kiegészítő üvegtörés-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban biztosított épületek, építmények szerkezetileg beépített üvegezésében, nyílászáróinak üvegezésében, belső üvegezésében, üveg cégtábláiban és üvegfóliáiban bekövetkező károkra nyújt fedezetet.

 

A kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban foglalt tűz, robbanás és villámcsapás káresemények okozta olyan üzemszüneti veszteségekre nyújt védelmet, amely veszteségeket a biztosított folyamatos üzemmenet mellett kigazdálkodhatott volna.

 

A részletekről tájékozódjon a Dél TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban dolgozó munkatársainknál!