1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Számlavezetés
  4. Lakossági forint számla

Lakossági forint számla

A lakossági bankszámlája segítségével pénzügyeit pontosan, gyorsan, és kevés időráfordítással koordinálhatja.

A lakossági bankszámlánk alkalmas bárminemű jóváírás fogadására, megtakarításra, megbízások lebonyolítására.

 

Takarékszövetkezetünk egyik hagyományos és tradíciókkal rendelkező szolgáltatása a lakossági bankszámla vezetés. A lakossági bankszámla alkalmas arra, hogy Ön pénzügyeit pontosan, gyorsan, kevés időráfordítással koordinálja.
A lakossági bankszámla nyitása ingyenesen történik. Számláját Ön valamennyi fiókunkban elérheti függetlenül attól, hogy hol nyitotta azt. Fiókhálózatunkon kívül a lakossági bankszámlához kapcsolódó bankkártyák segítségével az ország bármely részén, sőt az ország határain kívül is készpénzhez juthat. A számlán elhelyezett pénze pedig kamatozik.

 

Alapszámla


Munkabér átutalás
A lakossági bankszámla alkalmas bárminemű jóváírás fogadására, a bankszámla egyik legfontosabb egyik legfontosabb funkciója a munkabérek fogadása. Munkabéréhez Ön egy munkanapon belül hozzájuthat, így késedelem nélkül rendelkezhet jövedelme felett. Fiókjainkban és a bankjegykiadó automatákon készpénzben hozzájuthat, de a lakossági bankszámla segítségével akár közüzemi és egyéb számláit is fizetheti, az időlegesen felesleges pénze pedig lekötés nélkül is kedvezően kamatozik.

 

Megbízások
Lakossági bankszámla segítségével Ön kényelmesen, postai sorban állás nélkül intézheti pénzügyi kötelezettségeit.
Megbízásainak zökkenőmentes bonyolítását egy esetleges számlaváltás sem akadályozhatja, munkatársaink a közüzemi és egyéb szolgáltatók felé minden szükséges információt megadnak. Önnek csupán fel kell keresnie valamelyik fiókunkat közüzemi számláinak egy példányával és felhatalmazást kell adnia a számla feletti rendelkezésre. Minden további teendőt leveszünk a válláról.
Számláinak rendezésére kétféle tartós megbízási mód áll rendelkezésére:

 

Rendszeres megbízás
Amennyiben Önnek hetente, havonta vagy akár évente állandó összeget kell utalnia/teljesítenie valamely szolgáltató felé (pl.: közös költség, előfizetési díj stb.), Önnek csupán egy megbízást kell adnia a takarékszövetkezetnek, és mi automatikusan, pontosan az Ön által kért napokon teljesítjük ilyen jellegű fizetési kötelezettségeit.

 

Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás 
Elsősorban a rendszeresen felmerülő közüzemi számlák teljesítését jelenti, mint pl. gáz-, víz-, telefonszámla. Amennyiben Ön felhatalmazást ad takarékszövetkezetünknek, rendszeresen és folyamatosan teljesítjük a szolgáltató számláinak kiegyenlítését. Ingyenes limitfigyelő rendszerünknek köszönhetően a terheléseket csak az Ön által megadott összeghatárig teljesülnek, így nem fordulhat elő váratlan nagy összegű számla automatikus utalása.

 

Eseti megbízások
A lakossági bankszámla alkalmas az egyszer felmerülő utalások bonyolítására is. Az Ön megbízása a takarékszövetkezet által vezetett bankszámlákra még aznap teljesül, de lehetőség van bármely más bank által vezetett bankszámlára is utalni, ez esetben egy munkanapon belül megérkezik a célszámlára az utalt összeg.

 

Lekötések
A lakossági bankszámla nemcsak napi pénzügyeinek intézésére alkalmas. Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel (1-12 hónapra) köthetők le a Hirdetményben megjelölt fix vagy változó kamatozással.
Takarékszövetkezetünk kétféle lekötési fajtát kínál:
Egyszeri lekötés esetén lejáratkor pénzét a kamattal együtt automatikusan visszavezetődik a bankszámlájára.
Folyamatos lekötésnél a futamidő végén (fordulónapon) pénzét igényei szerint – kamattal vagy a nélkül – azonos feltételekkel, aktuális Hirdetmény szerinti kamattal a Takarékszövetkezet újból leköti, anélkül, hogy újból fel kellene keresnie fiókunkat. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a lekötési szerződést fel nem bontják. Amennyiben a felbontás forduló nap előtt történik, a megkezdett időszakra nem jár kamat.

 

Információk:

 

Számlanyitás


Lakossági bankszámla szerződés megkötésével a Dél Takarékszövetkezet ingyenesen megnyitja s vezeti a lakossági bankszámlát. A Takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottjai megbízásait végrehajtsa.

 

A számla megnyitásához mindössze személyi igazolvány, lakcímkártya és 1.000,- Ft elhelyezése szükséges.

 

Számla feletti rendelkezés


A lakossági bankszámla felett csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek. Az aláírásbejelentőn fel nem tüntetett személyek (ideértve a családtagokat is) nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról. A számla felett valamennyi fiókunkban rendelkezhet, függetlenül attól, hogy hol nyitotta azt.

 

Jóváírások


A Takarékszövetkezetünk által kezelt lakossági bankszámla alkalmas munkabér, nyugdíj, családi pótlék, járadék, diákhitel és bármilyen rendszeres átutalás fogadására. Az indító felé a bankszámla teljes (16 számjegyes) számlaszám megadásával az utalást követő munkanapon a bankszámlán hozzáférhető.

 

Megbízások


A közüzemi szolgáltatói számlákat, biztosítási díjakat és a rendszeresen felmerülő egyéb, azonos összegű utalásokat automatikusan, egyszeri megbízás alapján teljesíti a Takarékszövetkezet. Ingyenes limitfigyelő rendszerünknek köszönhetően a Takarékszövetkezet egy megadott maximális összeghatárig teljesíti a közüzemi számlákat, így nem fordulhat elő váratlan nagyobb összegű terhelés. A megbízások teljesítéséhez szükséges:

 

  • Közüzemi számlák esetében: egy számla bemutatása
  • Biztosításnál: kötvényszám
  • Tartós utalásnál: összeg, a kedvezményezett neve és számlaszáma


Lekötések


A lakossági bankszámlán lévő pénz lekötés nélkül is kamatozik, de az időlegesen szabad összegeket kedvezőbb kamatokkal be is fektetheti. Lekötések 1, 2, 3, 4, 6 és 12 hónapra köthetők le fix vagy változó kamatozással. A 120 napnál rövidebb futamidejű számlalekötések kamatozása fix, futamidő alatt nem változik. A 120 nap feletti lekötések változó kamatozású konstrukciók.

 

Egyszeri lekötés esetén a futamidő végén a lekötött összeg a kamattal együtt automatikusan visszavezetődik a bankszámlára.

 

Folyamatos lekötésnél a futamidő végén (fordulónapon) pénzét igényei szerint – kamattal vagy a nélkül – azonos feltételekkel, aktuális Hirdetmény szerinti kamattal a Takarékszövetkezet újból leköti, anélkül, hogy újból fel kellene keresnie fiókunkat. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a lekötési szerződést fel nem bontják. Amennyiben a felbontás forduló nap előtt történik, a megkezdett időszakra nem jár kamat.

 

Bankkártya


A nemzetközi bankkártyák megkönnyítik a bankszámla tulajdonosok számára a készpénzhez jutást, segítségükkel készpénzkímélő módon intézheti vásárlásait, tankolásait. Bankkártyáinkról külön tájékoztatóban olvashat.

 

Biztosítás


A lakossági bankszámla és a hozzá kapcsolódó lekötések, mint névre szóló betéti konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére a biztosított tőke és kamat összeget személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR azaz egyszázezer euro összeghatárban határozza meg.

 

Elhalálozási rendelkezés


Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.
A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

Információszolgáltatás


A lakossági bankszámla egyenlegéről, a forgalomról az ügyfél igénye esetén havonta egyenlegértesítő készül. Telefonon történő információszolgáltatás feltétele: írásban, előre megadott jelszó.

 

Internet Banking


Internet Banking szolgáltatásunkkal a számlavezető rendszerünk a világ bármely részéről elérhető, átutalásokat kezdeményezhet számítógéptől függetlenül. Regisztráció után csak Internet Böngésző és mobil telefon szükséges hozzá. Rendszere több színtű biztonsági kóddal védett.

 

Teleinfo, Strázsa, Mobilinfo


Teleinfo szolgáltatásunkkal naprakész információkhoz juthat, mindössze egy telefonhívással nyomon követheti számlájának egyenlegét.

 

Strázsa SMS alapú szolgáltatásunk, mobil telefonjára a bankkártya tranzakcióról az Ön igénye szerint információt küldünk.

 

Mobilinfo szintén SMS alapú szolgáltatásunk, mely a számlatulajdonos által kiválasztott tranzakciókról és/vagy a bankszámla egyenlegéről SMS üzenetben értesítést küld.

 

Bankszámlahitel


Váratlan kiadásaira, átmeneti fedezethiányának áthidalására könnyen és gyorsan igénybe vehető hitel amennyiben a bankszámlára rendszeres jövedelem illetve egyéb jóváírás érkezik. A hitelkeret nagysága az Ön átlagos jövedelmének akár többszörösét is elérheti.

 

A számlára érkező átlagos jövedelem összegét meg nem haladó mértékű hitelkeret igényelésekor a szerződés megkötését követően azonnal felhasználható. Futamideje 12 hónap, amely lejáratkor automatikusan meghosszabbodik.

 

A lakossági bankszámlához tartozó kamatokat és díjakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza.

 

Várjuk egységeinkben!

Csatolt dokumentumok: