1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Hagyományos betétek

Hagyományos betétek

Válassza ki hagyományos betéteink közül az Önnek legmegfelelőbb konstrukciót!

Takarékszövetkezetünk többféle betéti lehetőséggel várja magánszemély ügyfeleit, kínálatunkból fix vagy változó kamatozású, különböző futamidejű és típusú konstrukció választható.

 

Takarékszövetkezetünk többféle betéti lehetőséggel várja magánszemély ügyfeleit. Kínálatunkból fix vagy változó kamatozású, különböző futamidejű és típusú konstrukció választható.

 

A betét feletti rendelkezés


Takarékbetét csak névre szólóan váltható.
Névre szóló: a takarékbetét felett a tulajdonos rendelkezik, akinek adatai megjelennek a betéti okiraton is, s kifizetéskor a Takarékszövetkezet vizsgálja a takarékbetétet kiváltó személyazonosságát. Előnye, hogy biztonságos, hiszen csak a tulajdonos vagy meghatalmazottja válthatja vissza, így elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személyek nem válthatják ki. Két vagy több személy betételhelyezésekor külön-külön vagy együttes rendelkezés jelölhető meg.

 

A kamatozás módja


A kamatozás lehet

 

  • Fix: a kamat mértékét a lejárat előtt a Takarékszövetkezet nem változtathatja meg.
  • Változó: a Takarékszövetkezet jogosult ebben az esetben a betét kamatát a futamidő alatt is megváltoztatni.


A kamat mértékének meghatározása:

 

  • Sávos: a futamidő egyes szakaszaiban (általában havonta) eltérő mértékű kamatot határoz meg a Takarékszövetkezet.
  • A futamidő alatt végig azonos mértékű
  • Kamatos kamat: a futamidőn belül meghatározott időközönként a kamat tőkésedik, így lejáratkor kamatos kamat érhető el.


A kamatozás minden betéti formánál az elhelyezés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon ér véget.

 

Futamidő


A választható takarékbetétek futamideje meghatározott időre szól. A futamidő lejárta előtti felbontás esetén a Takarékszövetkezet az egyes konstrukciók Általános Szerződési Feltételeitől függően, az eltelt időre időarányos kamatot fizet. A felmondási kamat 0%.

 

Betétbiztosítás


A Dél Takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciája alá esik a névre szóló takarékbetétek tőke- és kamatösszege személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR összeghatárig. A kártalanítás forint összege a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közztett hivatalos devizaárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

Elhalálozási rendelkezés


Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.

 

A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.


További részletekről az alábbi dokumentumokban olvashatnak.

Csatolt dokumentumok: