Számlabetétek

Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel lekötheti számláján.

A lakossági bankszámla nemcsak napi pénzügyeinek intézésére alkalmas. Az időlegesen feleslegessé váló pénzeszközeit kedvező kamatozással és az Önnek megfelelő futamidővel le is kötheti számláján.

 

Takarékszövetkezetünk kétféle lekötési fajtát kínál


Egyszeri lekötés esetén lejáratkor pénzét a kamattal együtt automatikusan visszavezetjük bankszámlájára.

 

Folyamatos lekötés esetében lejáratkor pénzét - igényei szerint a kamattal együtt vagy a nélkül - ugyanazokkal a feltételekkel ismételten lekötjük anélkül, hogy Önnek újból fel kellene keresnie fiókunkat.

 

A betét feletti rendelkezés


Számlabetét csak névre szólóan váltható.

 

Névre szóló: a számlabetét felett a tulajdonos(ok) rendelkezik(nek), akinek adatai megjelennek a szerződésen is, s kifizetéskor a Takarékszövetkezet vizsgálja a betétet feletti rendelkezés jogosultságát, és az eljáró személyazonosságát. Előnye, hogy biztonságos, hiszen csak a tulajdonos vagy meghatalmazottja válthatja vissza, így elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személyek nem válthatják ki. Két vagy több személy betételhelyezésekor külön-külön vagy együttes rendelkezés jelölhető meg.

 

A kamatozás módja


A kamatozás lehet

 

  • Fix: a kamat mértékét a lejárat előtt a Takarékszövetkezet nem változtathatja meg.
  • Változó: a Takarékszövetkezet jogosult ebben az esetben a betét kamatát a futamidő alatt is megváltoztatni.


A kamat mértékének meghatározása:

 

  • Sávos: a futamidő egyes szakaszaiban (általában havonta) eltérő mértékű kamatot határoz meg a Takarékszövetkezet.
  • A futamidő alatt végig azonos mértékű
  • Kamatos kamat: a futamidőn belül meghatározott időközönként a kamat tőkésedik, így lejáratkor kamatos kamat érhető el.


A kamatozás minden betéti formánál az elhelyezés napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon ér véget.

 

Futamidő


A választható számlabetétek futamideje meghatározott időre szól. A futamidő lejárta előtti felbontás esetén a Takarékszövetkezet az egyes konstrukciók Általános Szerződési Feltételeitől függően, az eltelt időre időarányos kamatot fizet. A felmondási kamat 0%.

 

Betétbiztosítás


Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciája alá esik a névre szóló takarékbetétek tőke- és kamatösszege személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR összeghatárig. A kártalanítás összegét a kártalanítást megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítási összeghatár meghatározása történik euróban – a kártalanítási kifizetést forintban kell teljesítenie az OBÁ-nak.

 

Elhalálozási rendelkezés


Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően a számlabetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a betétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.

 

A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.


További részletekről az alábbi dokumentumokban olvashatnak.

 


 

Csatolt dokumentumok: