Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel

A folyószámlahitel a számlatulajdonos lakossági forint bankszámlája szabadon felhasználható egyenlegének növelésére szolgál. Automatikusan, rulírozó módon, ismételten felhasználható összeg, mely mindig a megállapított és még fel nem használt, illetve visszafizetett szabad hitelkeret erejéig vehető igénybe, hitelcél megjelölése nélkül. A hitelkeret erejéig a Hitelintézet akkor is teljesíti az eseti- és rendszeres átutalási megbízásokat, csoportos beszedési megbízásokat, engedélyezi a készpénzfelvételt, ha a Bankszámla látra szóló egyenlege erre már nem nyújt fedezetet. A hitelkeret rendelkezésre tartása a Számlatulajdonos és a Hitelintézet között létrejött szerződés alapján történik.

 

Ki jogosult az igénylésre?

Lakossági folyószámlahitelt csak az a magyar vagy rezidens külföldi, EGT tagállam állampolgára igényelhet, aki nagykorú (18. életévét betöltött) természetes személy, nem folyik ellene büntető- vagy végrehajtási eljárás, és a Hitelintézetnél lakossági bankszámlával rendelkezik, vagy újonnan bankszámlát nyit. Ha egy bankszámlának két számlatulajdonosa van, akkor a folyószámlahitelt együtt kell igényelniük.

 

Mekkora összegű hitelkeret igényelhető?

A hitelkeret minimális összege: 50 000 Ft, maximum összege: 1 000 000 Ft. Bankszámla típusától független, változó kamatozású, referencia kamathoz kötött.

 

A hitel futamideje

A hitelkeret szerződés a létrejöttétől számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban fel nem mondja, a szerződés hatálya – minden külön rendelkezés nélkül – újabb egy évvel automatikusan meghosszabbodik.

 

Igényléshez/szerződéskötéshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok / feltételek

  • érvényes személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány és személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • adós/ügyfélminősítés és fizetőképesség/készség vizsgálat alapján pozitív eredményű elbírálás
  • az „Igénylés és szerződési feltételek”-ben – az igénylendő Folyószámlahitel feltételeként meghatározott típusú lakossági bankszámla megnyitása vagy megléte
  • Ha a Takarék Folyószámlahitel igénylésekor más pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára érkező jóváírásai alapján igényel folyószámlahitelt, úgy e bankszámlájának utolsó 3 havi bankszámlakivonatának eredeti, vagy a pénzintézet által hitelesített másolati példánya.
    A hitelintézet a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is bekérhet.

 

 

Hol tud lakossági folyószámlahitelt igényelni?

A Takarék Folyószámlahitelt a Hitelintézet fiókjaiban igényelheti.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

A Takarék Folyószámlahitelre vonatkozó részletes információk és feltételek a vonatkozó, mindenkor hatályos terméktájékoztatóban és Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Dél Takarék Szövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében és Üzletszabályzatában találhatók. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.