Takarék Forint Kiváltó Hitel

Éljen a hitelkiváltás lehetőségével!

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét Takarék Forint Kiváltó Hitelre a Dél Takarék segítségével.

 

AKCIÓK 


A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak és költségek megfizetését vállalja feltételesen az ügyfelek helyett, amennyiben legkésőbb 2018. december 31-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2019. március 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül:

 

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan,
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50.000,-Ft-ig,
 • tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül.


1. A hitel célja


A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló, forint devizanemű jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel.
A kölcsön lehet:

 • lakáscélú (a kiváltandó, jelzálogkölcsönt az alábbi hitelcélokra nyújtották: lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása), 
 • egyéb célú

Egyidejűleg több hitel is kiváltható, azonban lakáscélú hitel csak lakáscélú hitellel vonható össze. 
A szabad felhasználású jelzálogkölcsön, fedezetlen személyi kölcsön, áruhitel, és gépjárműhitel egyéb célú jelzáloghitellel váltható ki.

 

2. A hitel devizaneme


A hitel kizárólag forintban igényelhető (HUF).
 

3. A hitel összege


Minimális összege: 1.000.000 Ft

 

Maximális összege: 50.000.000 Ft

 

4. A hitel futamideje


A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

 

5. Kamat, díjak, jutalékok


A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét, valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
 

A Takarék Forint Kiváltó Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:

 

a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.
Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.
A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.

 

b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 5 év.

 

c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 10 év.

 

A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.
 

Az elérhető kamatkedvezmények:

 

a) Rendszeres számlajóváírás esetén

 

 • legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén: 0,70%
 • legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén: 1,20%
 • legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén: 1,70% 
   

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető. 
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
 

b) Hitelösszeg alapján

 

 • 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén: 0,50%
 • legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén: 1,00%


c) a Hitelintézet egyedi döntése alapján: maximum 1,0%

 

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. A fenti kategóriákban adható kamatkedvezmények összevonhatóak.
Összesen maximum 300 bázispont kedvezmény adható, amellyel a legalacsonyabb kamatfelár 2,0%.

 

6. A hitel biztosítékai

 

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom;
 • A kölcsönigénylő és a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme;
 • A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra megkötött vagyonbiztosítás (kivétel építési telek, termőföld), mely(ek)ben a hitel teljes futamideje alatt a Hitelintézet a zálogjogosult.


7. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forintot meg nem haladó hitelösszeg esetén magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés;
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén érvényes, közokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés vagy magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés, illetve közokirati egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat;
 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra (építés esetén a hitelcél szerinti ingatlan vonatkozásában az építkezés speciális kockázataira is kiterjedően) a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került; 
 • Egyösszegű folyósítás esetén a folyósítás legkésőbbi időpontja a kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés megkötésétől számított 90. nap.


A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 

8. A hitel folyósítása


A folyósítási feltételek együttes teljesülését követően a folyósítás egy összegben történik a kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet által kiállított igazoláson szereplő összegben és számlaszámra. Amennyiben a folyósítandó hitel csak egy része a kiváltandó hitel összegének (a végtörlesztendő összegnek), a különbözetet (saját erő) az Ügyfélnek a Hitelintézet rendelkezésére kell bocsátani. Több hitel egyidejű kiváltása esetén a folyósítás több részletben is történhet.


9. Törlesztés


A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet. 
Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével.

 

A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben,

Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Dél Takarék kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a munkatársainkhoz!

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

Kondíciók és díjak

 

 Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai