Beruházási hitel

Kapacitásbővítő beruházás, és kapcsolódó fejlesztések finanszírozására, valamint tartós forgóeszköz finanszírozására.

Vállalkozás részére, több év alatt megtérülő kapacitásbővítő beruházás és kapcsolódó fejlesztések finanszírozására, valamint beruházáshoz kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozására igényelhető hitel.

 

A hitel formája


Beruházási forint- vagy devizahitel

 

Hitelnyújtók


Dél Takarékszövetkezet fiókjai

 

A hitel felhasználása

 

 • ingatlan vársárlás, építés, felújítás megvalósításához,
 • gép, berendezés, vagyonértékű jog, üzletrész megvásárlásához és
 • beruházáshoz kapcsolódó tartós forgóeszköz bővüléshez

 

Hitelfelvevői kör


A Takarékszövetkezet ügyfélkörébe tartozó jogi és nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők.

 

Finanszírozásból kizártak

 

Nem nyújtható hitel olyan vállalkozásnak, melynek tevékenysége a hatályos törvények, jogszabályok szerint 

 • tiltottnak minősül, vagy 
 • megvalósításához hatósági engedélyek szükségesek és az ügyfél ilyennel nem rendelkezik, vagy 
 • ha az ügyfél egyébként nem teljesíti a jogszabályi, hatósági feltételeket, továbbá 
 • ha a tevékenység nem felel meg a Takarékszövetkezet üzletpolitikájában, stratégiájában elfogadott elveknek.

 

Hitel pénzneme


HUF, Euro

 

Hitel összege


Minimum összege: 1.000.000,- Ft

 

Futamidő


Maximum 10 év

 

Türelmi idő


Maximum 2 év

 

Hitel kamata


3 havi BUBOR + kamatmarge vagy 3 havi EURIBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága


Havonta

 

Saját forrás


Nettó fejlesztési költség minimum 25%-a

 

Kezelési költség


Hirdetmény szerinti díj

 

Rendelkezésre tartási díj


Hirdetmény szerinti díj

 

Hitelbírálati díj


Hirdetmény szerinti díj

 

Tőketörlesztés


Adósok a beruházási hitelt a megvalósult beruházás üzleti célú hasznosításából származó cash flow-ból fizetik vissza. A tőketörlesztésre – a beruházás jellegétől függően – maximum 2 év türelmi idő biztosítható.

 

Előtörlesztés


Megengedett, előtörlesztési díj a hirdetmény szerint.

 

Finanszírozás feltételei


A Takarékszövetkezet az újonnan induló beruházások finanszírozását vállalja.

 • Az ügyfélnek a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolásokról számvitelében elkülönített nyilvántartást kell vezessen. 
 • A hitelkérelemben egyértelműen meg kell jelölni a finanszírozás célját, anyagi-műszaki összetételét, valamint a finanszírozási források összetételét, a saját erő igazolásának módját, amelyekhez be kell mutatni a pénzfelhasználásra vonatkozó cash-flow kimutatást a beruházási és visszafizetési időtartamra és a fejlesztés megtérülését bizonyító számításokat. 
 • Az ügyfélnek csatolni kell a fejlesztés megvalósításához igénybe veendő vagy már rendelkezésére álló ingatlanok, ingóságok feletti tulajdonosi/rendelkezési jogosultságot igazoló okmányokat és a hitelkérelem tárgyát képező fejlesztés megvalósításához szükséges szerződéseket, engedélyeket, egyéb dokumentumokat. 
 • Ha nem az ügyfél a kivitelező, akkor a kivitelezéssel megbízott vállalkozás hasonló beruházások megvalósításában szerzett tapasztalatait tanúsító igazolásokat, referenciákat is be kell nyújtani. 
 • A hitelkérelemben az ügyfélnek meg kell határozni az igényelt kölcsön folyósítási ütemét, melynek realitását a Takarékszövetkezet által elfogadott műszaki ellenőr véleményezi. 
 • A beruházás megvalósítása során a Takarékszövetkezetnek minden szempontból biztosítania kell a lebonyolítás felügyeletét, a beruházás jellegétől függően, ha szükséges, műszaki, ingatlan értékbecslői, jogi vagy más szakértők kirendelésével, melyek költsége jellemzően az ügyfelet terheli.

 

Hitelkérelem benyújtásának rendje


Közvetlenül a Takarékszövetkezet összes egységénél

 

Fedezet

 

 • zálogjog a beruházással megvalósult összes eszközre (jelzálogjog alapítása az ingatlanokon, jelzálogjog alapítása a gépekre, berendezésekre)
 • szükség esetén pótlólagos (a beruházástól független) tárgyi biztosíték zálogjoggal terhelése
 • beszedési megbízás biztosítása az Adós meglévő, és a jövőben megnyíló bármely hitelintézetnél kezelt pénzforgalmi fizetési számláira 
 • tulajdonosi kötelezettségvállalás (készfizető kezesség, támogató nyilatkozat stb.)
 • fedezetekre érvényes és megfelelő összegről szóló biztosítás és abban a Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése

 

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok

 

 • kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 
 • a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat
 • legfrissebb évközi mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat és az előző év azonos időszakának mérlege, eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata
 • üzleti terv a hitel futamidejének legalább első 4 évére vonatkozóan
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a hiteligénylő szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
 • Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
 • Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
 • Ingatlanfedezetről 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Takarékszövetkezet által elfogadott, értékbecslők által készített, 90 napnál nem régebbi értékbecslés
 • még nem számlavezetett hiteligénylő esetén, számlanyitás szokásos dokumentumai
 • beruházással kapcsolatos dokumentumok
 • saját erőről szóló igazolás

 

Folyósítás


Saját erő felhasználását követően, számlák alapján, a saját kivitelezésben végzett beruházás esetén a saját teljesítményértékről kiállított belső bizonylat vagy számla (számlahelyettesítő okmány) és annak megalapozását szolgáló dokumentumok, számítások alapján kerülhet sor.

Csatolt dokumentumok: