1. Kezdőlap
 2. Vállalkozás
 3. Agrárfinanszírozás
 4. Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel

Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel

Egy konstrukció a mezőgazdasági vállalkozások készleteinek átmeneti finanszírozására.

Közraktárjegy hitel konstrukció


A hitel célja


Főként mezőgazdasági vállalkozások készleteinek átmeneti finanszírozása

 

A hitel típusa


Fedezeti alapú hitelkonstrukció

 

Hitelfelvevők köre


Olyan devizabelföldinek minősülő őstermelő, egyéni és társas vállalkozás, amely közraktárjegy fedezete mellett árut közraktári letétbe helyez

 

Hitel igénylése


A Takarékszövetkezet fiókjaiban

 

Hitel maximális összege


A közraktározandó áru közraktárjegyen szereplő, vagy a tőzsdei elszámoló ára közül az alacsonyabb érték maximum 70 %-a.

 

Hitel lejárati időpontja


Véglejárat a közraktárjegy lejárati időpontja – minimum 20 nap

 

Kamat mértéke


változó, 1 havi BUBOR + kamatfelár

 

Kezelési költség


Hirdetmény szerint

 

Hitelbírálati díj


Hirdetmény szerint

 

Törlesztés


Egyösszegben lejáratkor, előtörlesztési lehetőség biztosításával

 

Kamatfizetés


Havonta, a hónap utolsó napján esedékes

 

Hitel fedezete


közraktárjegy által megtestesített zálogjog a közraktárba helyezett árura, zálogjegy letétbe, óvadékba helyezésével

 

Benyújtandó dokumentumok

 

 • Hitelkérelem
 • A közraktár által kiállított közraktárjegy áru-, és zálogszelvénye
 • Közraktározási szerződés másolata
 • Igazolás a közraktári díj befizetéséről
 • Az áru minőségét bizonyító SGS, Gabonakontroll, vagy ISI eredeti tanúsítványok
 • Származási Bizonyítvány
 • Nyilatkozat az áru tehermentességéről
 • A közraktári árura vonatkozó biztosításra a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának bejegyzése 
 • Utolsó két év auditált mérleg beszámolója, adóbevallása, a könyvvezetésnek megfelelően
 • Utolsó havi főkönyvi kivonat /pénztárkönyv, valamint az előző év hasonló időszakára vonatkozó főkönyvi kivonat/ pénztárkönyv a könyvvezetésnek megfelelően
 • Társasági szerződés /alapító okirat/ vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány,
 • Cégbírósági határozat,
 • Taggyűlési határozat a hitelfelvételről, ha a társasági szerződés ezt előírja
 • 15 napnál nem régebbi cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás
 • működési engedély


Hitelbírálat


Amennyiben az igénylőnek más hitele a takarékszövetkezetnél nincs, úgy un. egyszerűsített eljárás keretében bírálja el a kérelmeket.

 

Kapcsolódó dokumentumok: