Lombardhitel

Ha értékpapír fedezetet, vagy Takarékunkban készpénzt helyez el óvadékba, finanszírozási megoldást nyújtunk Önnek!

Amennyiben hitelre van szüksége és értékpapír fedezettel rendelkezik, vagy készpénzt helyez el Takarékszövetkezetünknél óvadékba, lombard hitel formájában tudunk finanszírozási megoldást nyújtani.

 

A kölcsön célja


Felhasználási célhoz nem kötött egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre


A kölcsönt nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, egyéb szervezetek igényelhetik.

 

Kölcsön összege


A felajánlott biztosíték fedezeti értéke határozza meg.

 

Kölcsön futamideje


A felajánlott biztosíték lejárati ideje határozza meg, azzal összhangban kell lennie. A maximális futamidő 72 hónap.

 

Kamat mértéke

 

Betéti kamat + 3%

 

Kamatfizetés gyakorisága


Éven belüli futamidő esetén lejáratkor egy összegben.
Éven túli futamidő esetén kamatfizetés havonta, tőkefizetés lejáratkor egy összegben.

 

Kölcsön fedezete

 

 • Forint betét 
 • Deviza betét 
 • Állampapír

 

Kezelési költség


Hirdetmény szerinti díj

 

Hitelbírálati díj


Hirdetmény szerinti díj

 

Folyósítás


A kölcsön folyósítása egy összegben történik.

 

Tőketörlesztés


Lejáratkor egy összegben.

 

Előtörlesztés


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van.

 

Igényléshez szükséges dokumentumok

 

 • kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 
 • a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat
 • legfrissebb évközi mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat és az előző év azonos időszakának mérlege, eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a hiteligénylő szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
 • helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
 • teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
 • biztosíték okiratai

Csatolt dokumentumok: