1. Kezdőlap
 2. Vállalkozás
 3. Bankszámla csomagok
 4. Társasházi számlacsomag

Társasházi számlacsomag

Tekintse meg Társasházak számára nyújtott széleskörű banki szolgáltatásainkat!

Kiemelt fontosságú feladatunkként kezeljük a különféle nem nyereségérdekelt szervezetek (alapítványok, egyesületek, társasházak, helyi vidékfejlesztési irodák stb.) mind teljesebb körű banki kiszolgálását.

 

Bankszámlavezetés


Takarékszövetkezetünk vállalja a legkülönfélébb társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, társasházak és egyéb szervezetek bankszámláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását. A bankszámla szerződés megkötésével a Szigetvári Takarékszövetkezet a törvényi előírásoknak megfelelve ingyenesen megnyitja a bankszámlát. A takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtsa. Természetesen Önnek is az idő- és pénzkímélő elektronikus kapcsolatot javasoljuk.

 

A számla megnyitásához a következő okmányok szükségesek:

 

 • APEH adóbejelentkezési lap, KSH azonosító szám;
 • Alapító dokumentum, Alapszabály


Számláját Ön valamennyi fiókunkban elérheti függetlenül attól, hogy melyik fiókunkban nyitotta azt. Fiókhálózatunkon kívül a bankszámlához kapcsolódó bankkártyák segítségével az ország bármely részén, sőt az ország határain kívül is készpénzhez juthat. A számlán elhelyezett pénze pedig kamatozik.

 

Információk

 

Társasházi számlacsomag


Számlanyitás


Elszámolási számlaszerződés megkötésével a Szigetvári Takarékszövetkezet a törvényi előírásoknak megfelelve ingyenesen megnyitja a bankszámlát. A takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtsa.
A számla megnyitásához a következő okmányok szükségesek (eredeti és egy másolat, mely utóbbi a Takarékszövetkezetnél marad.):

 

 • APEH adóbejelentkezési lap, KSH azonosító szám;
 • Társasági szerződés, Alapító dokumentum illetve egyéni vállalkozói igazolvány;


Társas vállalkozásoknál továbbá:

 

 • Cégbejegyzés igazolása;
 • Eredeti közjegyzői vagy cégalapításkor készült ügyvédi ellenjegyzésű aláírási címpéldány.


Számlanyitáskor a kisvállalkozásoknak (Bt, Kkt, Egyéni vállalkozó) 5.000,- Ft, a jogi személyiséggel bíró vállalkozásoknak (Kft, Rt, Alapítvány, stb.) 10.000,- Ft minimumösszeg elhelyezése szükséges, amely összeg a számlán zárolásra kerül - a zárolt összeg nem utalható el, illetve nem vehető fel készpénzben.

 

Számla feletti rendelkezés


Az elszámolási számla fenntartásos, csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A bankszámla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, illetve a számlatulajdonos szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez. Az aláírásbejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

 

Készpénzforgalom a bankszámlán


Készpénzforgalomra Takarékszövetkezetünk valamennyi egységében lehetőség van, függetlenül a számlanyitás helyétől.
Készpénz felvétel készpénzfelvételi bizonylattal történik, melyhez a bizonylattömböt (csekktömb) az első készpénzfelvétel esetén bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére a számlavezető fiókban.

 

Megbízások


A számlatulajdonosok számlájuk terhére átutalási megbízásokat adhatnak a Takarékszövetkezetnek. A 12.00 óráig leadott megbízások tárgynapon, míg a 12.00 óra után beérkezők a következő munkanapon kerülnek teljesítésre. Az átutalt összegek a Takarékszövetkezetnél vezetett célszámla esetén az utalás napján, más banknál vezetett célszámla esetén az utalást követő munkanapon kerülnek jóváírásra.Takarékszövetkezetünk lehetőséget kínál az átutalások ütemezésére is. Értéknap megjelölésével meghatározható az utalás teljesítésének időpontja, de külön megállapodás alapján sorba állítjuk a megbízásokat, amelyek a számlára érkező fedezetektől függően kerülnek teljesítésre, illetve igény szerint részteljesítésre. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat nem igényli, a fedezethiány miatt nem teljesített megbízások törlésre kerülnek.
Az átutalásokhoz szükséges 2 példányos nyomtatványt térítés ellenében ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk.

 

Személyes kapcsolat


A Vállalkozás egyrészt hagyományos módszerekkel, személyesen, "papír alapon" tarthat kapcsolatot takarékszövetkezetünkkel.Valamennyi fiókunk a nyitvatartási idő alatt fogadja megbízásait. Az átutalási megbízások esetében a 12.00 -ig beérkezettek még aznap teljesítésre kerülnek. Előzetes megegyezés alapján telefaxon beérkezett megbízásokat is befogadunk. Az átutalásokhoz szükséges nyomtatványok - térítés ellenében - Takarékszövetkezetünk fiókjaiban beszerezhetők.

 

A számla kamatozása és a Lekötések


A pénzforgalmi számla kamatozó számla, a fennálló követelések után a Takarékszövetkezet napi kamatot fizet, melyet minden hónap végén jóváír a számlán. Az átmenetileg szabad pénzeszközök pedig különböző futamidőre, kedvező kamatokkal leköthetők.

 

A lekötés lehet:

 

 • Futamidő szerint pár napostól kezdődően 1 éves, sőt éven túli is.
 • A lekötés módja szerint egyszeri vagy folyamatos, ez utóbbinál kamatokkal együtt vagy csak a tőkére megújítva.
 • A lekötések esetében a lekötés napján kezdődik a kamatozás, és a lekötés felbontását megelőző napon végződik. A lejárat előtt felvett betétre kamat nem jár.


Bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

 

 • A bankszámlához kétféle üzleti bankkártyát is ajánlunk: Mastercard Business illetve Mastercard Electronic Business.
 • Az egyszerű, kényelmes és gyors bankügyintézéshez kínáljuk Elektronikus szolgáltatásainkat.
 • A bankszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betét be helyezhetők

Csatolt dokumentumok: