Forgóeszközhitel

Vállaljuk belföldi szolgáltatásaiból eredő, rövid lejáratú követeléseinek megvásárlását.

Ügyfeleink belföldi szállításaiból/szolgáltatásaiból eredő, rövid lejáratú követeléseinek megvásárlását és a számlaérték nagyobb hányadának azonnali kifizetését vállaljuk.

 

A hitel formája
Éven belüli vagy éven túli lejáratú hitel

 

Hitelnyújtók
Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjai

 

A hitel felhasználása
Forgóeszköz finanszírozás

 

Hitelnyújtás módja
Éven túli hitel, éven belüli hitel, eseti vagy rulírozó jellegű hitel

 

Hitelfelvevői kör
A Takarékszövetkezet ügyfélkörébe tartozó jogi és nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők.

 

Finanszírozásból kizártak
Nem nyújtható hitel olyan vállalkozásnak, melynek tevékenysége a hatályos törvények, jogszabályok szerint 
• tiltottnak minősül, vagy 
• megvalósításához hatósági engedélyek szükségesek és az ügyfél ilyennel nem rendelkezik, vagy 
• ha az ügyfél egyébként nem teljesíti a jogszabályi, hatósági feltételeket, továbbá 
• ha a tevékenység nem felel meg a Takarékszövetkezet üzletpolitikájában, stratégiájában elfogadott elveknek.

 

Hitel pénzneme
HUF, Euro

 

Hitel összege
Minimum összege: 1.000.000,- Ft

 

Hitel kamata
Éven belüli futamidő esetén: 1 havi BUBOR + kamatmarge vagy 1 havi EURIBOR + kamatmarge

 

Éven túli futamidő esetén: 3 havi BUBOR + kamatmarge vagy 3 havi EURIBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága
Havonta

 

Kezelési költség
Hirdetmény szerinti díj

 

Rendelkezésre tartási díj
Hirdetmény szerinti díj

 

Hitelbírálati díj
Hirdetmény szerinti díj

 

Futamidő
Éven belüli futamidő esetén: maximum 12 hónap
Éven túli futamidő esetén: maximum 3 év

 

Tőketörlesztés
A keret futamidején belül a törlesztések, eltérő döntés hiányában, az Adós eseti rendelkezései alapján történhetnek, az Adós igénye szerinti időpontokban és összegekben teljesíthet visszafizetést úgy, hogy a rulírozó limitszámla mindenkori egyenlege nem lehet nagyobb, mint a hitelkeret összege.

 

Előtörlesztés
Megengedett, előtörlesztési díj a hirdetmény szerint.

 

Finanszírozás feltételei
Devizabelföldinek minősülő, egyéni vállalkozó, vagy kis-, középvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezet:
• utolsó két év mérleg szerinti eredménye nem negatív, 
• saját tőke összege nem alacsonyabb a jegyzett tőke összegénél, 
• nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás alatt, illetve nem törölték a cégnyilvántartásból, 
• aki ellen peres/végrehajtási eljárás nincs folyamatban, 
• nincs lejárt köztartozása, illetve halasztott fizetésű köztartozásáról érvényes megállapodással rendelkezik, 
• a Takarékszövetkezet az utolsó három évben nem írt le veszteséget a kölcsönigénylővel, vagy a fedezetet nyújtó tulajdonossal szemben, 
• KHR igazolása nemleges, vagy nem nemleges ugyan, de annak ügyfél által igazolt indoka elfogadható és az nem adós státuszról szól.

 

Hitelkérelem benyújtásának rendje
Közvetlenül a Takarékszövetkezet összes egységénél

 

Fedezet
• ingatlanra a Takarékszövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom
• ingó fedezetre Takarékszövetkezet javára bejegyzett zálogjog
• követelésen alapított zálogjog
• ügyvezető vagy többségi tulajdonos készfizető kezessége
• fedezetekre érvényes és megfelelő összegről szóló biztosítás és abban a Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése
• felhatalmazó levél/levelek Adós és Kezesek bankszámláira vonatkozóan

 

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok
• kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 
• a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat
• legfrissebb évközi mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat és az előző év azonos időszakának mérlege, eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata
• üzleti terv a hitel futamidejére vonatkozóan
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat
• NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a hiteligénylő szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
• Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
• Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
• Ingatlanfedezetről 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
• Takarékszövetkezet által elfogadott, értékbecslők által készített, 90 napnál nem régebbi értékbecslés
• még nem számlavezetett hiteligénylő esetén, számlanyitás szokásos dokumentumai
 

Kapcsolódó dokumentumok: